ANGIELSKI DOFINANSOWANY Z UE

ANGIELSKI DOFINANSOWANY Z EFS PŁACISZ TYLKO 12% – UCZYSZ SIĘ CAŁY ROK!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO dofinansowanego ze środków
EFS w ramach projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych
zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” RPOWP na lata 2014-2020.

SZKOLENIE: 120 godzin zajęć w grupie w okresie od 2.10.2018 do 15.06.2019 z przerwą wakacyjną
lub 100 godzin zajęć indywidualnych w okresie od kwietnia/maja

UCZESTNICY: osoby pracujące, bierne zawodowo, bezrobotni, uczący się lub studiujący; preferowane osoby ze średnim wykształceniem i/lub po 50 r.ż. oraz zamieszkujący tereny wiejskie.

CENA: 336,00 PLN – zajęcia grupowe lub 1200,00 PLN – zajęcia indywidualne. W cenie koszt podręczników, materiałów własnych, egzaminu końcowego wraz z międzynarodowym certyfikatem TGLS.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: osobiście w Euroschool-Perfect w Białymstoku, ul. Upalna 1A lok. 5  w godz.13.00-20.00lub telefonicznie 604 248 328, 698 257 608 w godz. 10.00-20.00,  e-mail: biuro@perfect.ids.pl, www.perfect.ids.pl.