Odwołanie zajęć

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.  o ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty, mając na uwadze bezpieczeństwo i komfort naszych kursantów i pracowników, podjęliśmy decyzję o zawieszeniu zajęć w siedzibie szkoły:

1. Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży zostają zawieszone na okres 2 tygodni, tj. od czwartku 12 marca do 25 marca 2020 r. włącznie, z ewentualną możliwością przedłużenia tego okresu jeśli bieżąca sytuacja będzie tego wymagała. Odwołane zajęcia nie przepadają, zostaną odrobione w dogodnym dla grup terminie.

2.Zajęcia grupowe i indywidualne dla osób dorosłych, w tym także zajęcia prowadzone w ramach Bonów Na Szkolenia zostają zawieszone od 16 marca (poniedziałek) do 25 marca 2020 r. z ewentualną możliwością przedłużenia tego okresu jeśli bieżąca sytuacja będzie tego wymagała. Odwołane zajęcia nie przepadają, zostaną odrobione w dogodnym dla grup terminie.

3. Prosimy słuchaczy i lektorów o sprawdzanie AKTUALNOŚCI na naszej stronie internetowej: perfect.ids.pl  gdzie będziemy zamieszczać aktualne komunikaty w zależności od rozwoju sytuacji.