Kursy dla dorosłych

Jak uczymy dorosłych?

• metodą komunikatywną – a więc mówienie bez końca i tylko w języku obcym. Metoda ta  pozwala na równoległe doskonalenie czterech umiejętności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania oraz pisania
• z elementami dramy bo  naturalna umiejętność człowieka do „wchodzenia w role” z życia codziennego, nie tylko ułatwia zapamiętywanie, ale sprawia, że praktyczne użycie języka staje się naturalnym elementem interakcji z innymi słuchaczami w grupie
• z zastosowaniem środków audiowizualnych, takich jak tablice interaktywne oraz gier językowych, które sprawiają, że gramatyki uczymy się mimochodem – poprzez zabawę
• zajęcia prowadzą także native speaker’s

Programy nauczania

Programy nauczania Euroschool-Perfect spójne są z Europejskim System Opisu Kształcenia Językowego – CEFR – The Common European Framework of Reference for Languages. ESOKJ  to praktyczne narzędzie pozwalające określić stopień znajomości języka obcego w określonej klasyfikacji, a więc umiejętności w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu. Pozwala również jasno sprecyzować cele do zrealizowania na każdym etapie uczenia się oraz ujednolicić ocenianie w nauczaniu języków europejskich. System ten określa i definiuje 6 poziomów znajomości języków w trzech kategoriach:
• biegłości (poziom C1, C2)
• samodzielności (poziom B1, B2)
• podstawowej (poziom A1, A2)

Każdy kurs językowy kończy się uzyskaniem certyfikatu, określającym poziom biegłości językowej, zgodny z CEFR. Istnieje też możliwość potwierdzenia uzyskanych kompetencji w formie międzynarodowego certyfikatu TGLS.

Grupy

Grupy liczą maksymalnie 10 osób.

Zajęcia

Odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. Program obejmuje 120 godzin w roku szkolnym. Prowadzimy też zajęcia indywidualnie, w grupach 1-osobowych lub 1-3-osobowych.

Zobacz również

Cennik

Kursy okołoprogramistyczne dla dzieci

Kursy dla dzieci w wieku 5-7 lat