Kursy dla młodzieży

Jak uczymy?

• w grupach zróżnicowanych wiekowo, bo innego przekazu w uczeniu się języka obcego potrzebują osoby w wieku 15 lat, a innego osoby dorosłe
• z zastosowaniem środków audiowizualnych, takich jak tablice interaktywne, bo nic tak nie przemawia do wyobraźni jak „żywy obraz”
• z zastosowaniem gier językowych, które sprawiają, że gramatyki uczymy się mimochodem – poprzez zabawę,
• z elementami dramy i zabawy, bo naturalna umiejętność człowieka do „wchodzenia w role” z życia codziennego nie tylko ułatwia zapamiętywanie ale sprawia, że praktyczne użycie języka staje się naturalnym elementem interakcji z innymi słuchaczami w grupie,
• metodą komunikatywną – a więc mówienie bez końca i tylko w języku obcym. Metoda ta pozwala na równoległe doskonalenie czterech umiejętności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania oraz pisania

Zajęcia
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne, zwykle w godzinach popołudniowych, np. 16.30-18.00 lub 18.00-19.30. W ciągu roku szkolnego kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych

Grupy
Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 10-osobowych.

Programy nauczania
Programy nauczania w Euroschool-Perfect są spójne z Europejskim System Opisu Kształcenia Językowego -CEFR – The Common European Framework of Reference for Languages.
ESOKJ to praktyczne narzędzie pozwalające określić stopień znajomości języka obcego w określonej klasyfikacji, a więc umiejętności w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu. Pozwala również jasno sprecyzować cele do zrealizowania na każdym etapie uczenia się oraz ujednolicić ocenianie w nauczaniu języków europejskich. System ten określa i definiuje 6 poziomów znajomości języków w trzech kategoriach:
• biegłości (poziom C1, C2)
• samodzielności (poziom B1, B2)
• podstawowej (poziom A1, A2)

W ofercie posiadamy również kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty oraz do matury podstawowej i rozszerzonej! Zajęcia prowadzą czynni egzaminatorzy.

Grammar SOS
To forma dodatkowych, bezpłatnych konsultacji z lektorem dotyczących nie tylko materiału przerabianego w naszej szkole.

Akredytacja Kuratorium Oświaty
Euroschool-Perfect posiada akredytację Kuratorium Oświaty – z dnia 28.06.2010r.

Zobacz również

Cennik

Kursy okołoprogramistyczne dla dzieci

Kursy dla dzieci w wieku 5-7 lat