Szkolenia dla firm

Oferujemy profesjonalne szkolenia językowe dla firm, które  dostosowane są do potrzeb pracowników i kadry kierowniczej. Prowadzimy zarówno zajęcia indywidualne jak i  grupowe z języka ogólnego oraz języka biznesu, branżowego oraz technicznego.

Każde szkolenie poprzedzone jest określeniem poziomu językowego słuchaczy oraz diagnozą indywidualnych potrzeb. Dodatkowo, na potrzeby zainteresowanych prowadzimy monitoring postępów w nauczaniu.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o najnowocześniejsze programy nauczania, zgodne ze skalą biegłości językowej Rady Europy ( A1-C2). Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskany poziom zaawansowania językowego. Istnieje tez możliwość – poprzez przystąpienie do egzaminu –  uzyskania międzynarodowego certyfikatu TGLS.

Z naszych  usług skorzystało tysiące przedsiębiorców i właścicieli firm i przedsiębiorstw na terenie Białegostoku i województwa podlaskiego:
– W latach 2006-2008 szkolenia językowe dofinansowane ze środków EFS dla 450 pracodawców i pracowników z kluczowych sektorów gospodarki województwa podlaskiego takich jak: budownictwo, turystyka, przetwórstwo przemysłu spożywczego (Spółdzielnia Mleczarska w Mońkach, Spółdzielnia Mleczarska w Łapach), informatyka (ZETO), handel i usługi (Akcess), prasa („Kurier Poranny”, „Gazeta Współczesna”, „Publikator”) i inne.
– W latach 2007-2008 szkolenia językowe dofinansowanych ze środków EFS dla pracowników Agrovity S.A. w Białymstoku.
– W latach 2009–2010 szkolenia dla 150 pracowników i właścicieli przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, szkolenia językowe dofinansowane z EFS dla 60 osób po 45 roku życia.
– W latach 2010-2012 szkolenia językowe, szkolenia komputerowe oraz szkolenia rozwijające kompetencje osobiste i interpersonalne dofinansowane z EFS dla 80 osób po 50 roku życia, szkolenia językowe dofinansowane z EFS dla 200 pracowników i właścicieli przedsiębiorstw mikro i małych.
– W latach 2012-2013 szkolenia językowe, umiejętności osobistych (NLP) oraz szkolenia z proekologicznych rozwiązań dofinansowane z EFS dla 80 pracowników i właścicieli przedsiebiorstw: PLUM Sp. z o.o., ELHURT-ELMET Sp. z o.o., MARPOL S.A., AKCESS Starosta i Wspólnicy Spółka Jawna, TEMA Sp. z o.o., Firma Biegłych Rewidentów MAZUR i PARTNERZY Sp. z o.o., WIB Wiesław Bobrowicz, Firma Jubilerska JUBILECH PLUS S.C.
– W latach 2013-2015 szkolenia językowe oraz szkolenia z proekologicznych rozwiązań dofinansowane z EFS dla 240 pracowników i właścicieli przedsiębiorstw mikro i małych , m.in.: KART, DANLAB, ELKOND, OPTEK,  MT-METAL, BSM, PLUM, MERINOSOFT, TYTAN, SENATOR, EASTGROUP, KRIOBANK, FARMILK, ORDO, RAFKO, WORKER oraz  szkolenia językowe dofinansowanych ze środków EFS dla 170 osób po 50 roku życia.
– W latach 2014-2017 szkolenia językowe dofinansowane z EFS dla 200 pracowników i właścicieli przedsiębiorstw mikro, małych oraz średnich z woj. podlaskiego.

Zobacz również

Cennik

Kursy okołoprogramistyczne dla dzieci

Kursy dla dzieci w wieku 5-7 lat