Szkolenia UE

Bony na szkolenia88 procent dofinansowania z UE

Angielski dofinansowany z EFS płacisz tylko 12%

ANGIELSKI DOFINANSOWANY Z EFS PŁACISZ TYLKO 12% - Zapraszamy do udziału w kursie języka angielskiego dofinansowanego w 88 procentach ze środków EFS w ramach projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” RPOWP na lata 2014-2020. SZKOLENIA: 120 godzin zajęć w okresie... zobacz więcej

Szkolenia dla uczniów VII LO

„Akademia kluczowych kompetencji – podniesienie jakości oferty edukacyjnej VII LO w Białymstoku” Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie i kształtowanie właściwych postaw i umiejętności w zakresie: uczenia się, kreatywności, innowacyjności, inicjatywności, przedsiębiorczości i pracy zespołowej wśród 192 uczniów (135K/57M) VII LO w Białymstoku.... zobacz więcej

Projekty zakończone

Projekty zakończone: „Międzynarodowe doświadczenia w praktyce podlaskich terapeutów” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji: 01.03.2017 r. - 30.06.2017 r. Grupa docelowa: INSTYTUCJE... zobacz więcej