Szkolenia UE

Szkolenia dofinansowane ze środków EFSAngielski z dofinansowaniem

Bony na szkolenie 2

W styczniu ruszą "Bony na szkolenie 2" - dofinansowania szkoleń z zakresu m.in. języków obcych  w ramach projektu pn.” Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1.­–3.2.2.Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Celem projektu... zobacz więcej

Międzynarodowe doświadczenia podlaskich nauczycieli

„Międzynarodowe doświadczenia podlaskich instruktorów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu „     Celem głównym projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji zawodowych przez podlaskich nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie metod pracy z uczniem i rozwiązań praktycznych stosowanych w Danii w obszarze dualnego systemu kształcenia zawodowego przy wykorzystaniu programu... zobacz więcej

Bony na szkolenia

ANGIELSKI DOFINANSOWANY Z EFS PŁACISZ TYLKO 12% - Zapraszamy do udziału w kursie języka angielskiego dofinansowanego w 88 procentach ze środków EFS w ramach projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” RPOWP na lata 2014-2020. SZKOLENIA: 120 godzin zajęć w grupie... zobacz więcej

Szkolenia dla uczniów VII LO

„Akademia kluczowych kompetencji – podniesienie jakości oferty edukacyjnej VII LO w Białymstoku” Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie i kształtowanie właściwych postaw i umiejętności w zakresie: uczenia się, kreatywności, innowacyjności, inicjatywności, przedsiębiorczości i pracy zespołowej wśród 192 uczniów (135K/57M) VII LO w Białymstoku.... zobacz więcej

Projekty zakończone

Projekty zakończone: „Międzynarodowe doświadczenia w praktyce podlaskich terapeutów” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji: 01.03.2017 r. - 30.06.2017 r. Grupa docelowa: INSTYTUCJE... zobacz więcej