Bony na szkolenie 2

W styczniu ruszą „Bony na szkolenie 2” – dofinansowania szkoleń z zakresu m.in. języków obcych  w ramach projektu pn.” Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1.­–3.2.2.Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu będzie podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo zamieszkujących na terenie subregionu białostockiego (m. Białystok, powiat białostocki oraz powiat sokólski) poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym.

Bon szkoleniowy z poddziałania 3.2.1 to max. 9 000,00 zł./os., wkład własny uczestnika to min. 15% wartości przyznanego bonu.

Bon może uzyskać osoba dorosła bez względu na jej status na rynku pracy. Preferowane są: m.in. osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby zamieszkujące tereny wiejskie.

Więcej szczegółów wkrótce…

Zobacz również

Międzynarodowe doświadczenia podlaskich nauczycieli

Bony na szkolenia

Szkolenia dla uczniów VII LO