Bony na szkolenia

ANGIELSKI DOFINANSOWANY Z EFS PŁACISZ TYLKO 12% –

Zapraszamy do udziału w kursie języka angielskiego dofinansowanego w 88 procentach ze środków
EFS w ramach projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych
zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” RPOWP na lata 2014-2020.

SZKOLENIA:

  • 120 godzin zajęć w grupie
  • 100 godzin zajęć indywidualnych w okresie dowolnym
  • inne, dostosowane do potrzeb uczestników

UCZESTNICY: osoby pracujące, bierne zawodowo, bezrobotni, uczący się lub studiujący; preferowane osoby ze średnim wykształceniem i/lub po 50 r.ż. oraz zamieszkujący tereny wiejskie. Rekrutacja odbywa się poprzez stronę: www.bonynaszkolenia.pl.

CENA zawiera koszt podręczników, materiałów własnych, egzaminu końcowego wraz z międzynarodowym certyfikatem TGLS.

  • koszt szkolenia dla uczestnika to 12 proc.wartości całkowitej szkolenia. Przykładowo: szkolenie 120- godzinne w cenie  2800 PLN, odpłatność  – 336 PLN

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: osobiście w Euroschool-Perfect w Białymstoku, ul. Upalna 1A lok. 5 w godz.14.00-20.00
lub telefonicznie 604 248 328, 698 257 608 w godz. 10.00-20.00.

Więcej informacji można też uzyskać na stronie: www.bonynaszkolenia.pl

Zobacz również

Bony na szkolenie 2

Międzynarodowe doświadczenia podlaskich nauczycieli

Szkolenia dla uczniów VII LO