Angielski dofinansowany z EFS płacisz tylko 12%

ANGIELSKI DOFINANSOWANY Z EFS PŁACISZ TYLKO 12% –

Zapraszamy do udziału w kursie języka angielskiego dofinansowanego w 88 procentach ze środków
EFS w ramach projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych
zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” RPOWP na lata 2014-2020.

SZKOLENIA:

  • 120 godzin zajęć w okresie od 01.10.2018 do 20.06.2019 roku.
  • 240 godzin zajęć w okresie od 01.10.2018 do 20.06.2020 roku z przerwą wakacyjną w miesiącu lipcu i sierpniu.
  • 100 godzin zajęć indywidualnych w okresie dowolnym.

UCZESTNICY: osoby pracujące, bierne zawodowo, bezrobotni, uczący się lub studiujący; preferowane osoby ze średnim wykształceniem i/lub po 50 r.ż. oraz zamieszkujący tereny wiejskie. Rekrutacja odbywa się poprzez stronę: www.bonynaszkolenia.pl.

CENA zawiera koszt podręczników, materiałów własnych, egzaminu końcowego wraz z międzynarodowym certyfikatem TGLS.

  • koszt szkolenia 120- godzinnego – 2800 PLN, odpłatność wynosi – 336 PLN.
  • koszt szkolenia 240- godzinnego – 5600 PLN, odpłatność wynosi – 672 PLN.
  • koszt szkolenia indywidualnego 100- godzinnego – 9000 PLN, odpłatność wynosi – 1 1080 PLN.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: osobiście w Euroschool-Perfect w Białymstoku, ul. Upalna 1A lok. 5 w godz.13.00-20.00
lub telefonicznie 604 248 328, 698 257 608 w godz. 10.00-20.00.

Więcej informacji można też uzyskać na stronie: www.bonynaszkolenia.pl

Zobacz również

Szkolenia dla uczniów VII LO

Projekty zakończone